Gołębie – hobby

By | 28 marca 2012

Gołębie i inne ptaki to gromada stałocieplnych zwierząt spośród podtypu kręgowców. Jest w największym stopniu zróżnicowaną z gromad kręgowców lądowych – istnieje z grubsza 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich rozmiar waha się od 5 cm obok koliberka hawańskiego do 2,7 m obok strusia.
Charakterystyczne w celu ptaków nowoczesnych są: cera wytwarzająca włosy, przednie kończyny przekształcone w skrzydła, gołębie pocztowe
szczęki okryte rogowym dziobem, tuż przy współczesnych przedstawicieli pozbawionym zębów, przyjemny, intensywny zrąb i czterodziałowe kier. Ptaki są zazwyczaj zdolne do lotu, atoli niektóre gatunki są wtórnie nielotne – ich układ pożywny i oddechowy są przystosowane do tej zdolności. Nie mówiąc o tym odznaczają się wysoką aktywnością metaboliczną. Rozmnażają się z wykorzystaniem składanie oraz wysiadywanie otoczonych twardą skorupą jaj. Niektóre ptaki, zwłaszcza krukowate a papugowe należą aż do w najwyższym stopniu inteligentnych gatunków zwierząt, zdolnych do tworzenia oraz używania przyrządów pomocniczych, podczas gdy natomiast przekazujących tę wiedzę następnym pokoleniom[1].
Wiele gatunków odbywa dalekodystansowe wędrówki, inne przemieszczają się mniej regularnie na krótsze odległości. Są zwierzętami społecznymi – porozumiewają się przy pomocy wizualnych sygnałów oraz zawołań kontaktowych, kiedy tudzież śpiewem, biorą uczestnictwo we wspólnych lęgach, polowaniach, przepędzaniu drapieżników, zgrupowaniach migracyjnych.
Większość gatunków ptaków żyje monogamicznie, przeważnie na Chronos jednego sezonu, nieraz na trwanie kilku lat, rzadziej tworzą tę samą kilka dzięki całe egzystencja. Inne gatunki tworzą lęgowe systemy– z kilkoma samicami przypadającymi na jednego samca. Nieczęsto spotyka się gatunki poliandryczne spośród wieloma samcami tudzież jedną samicą. Moszna są z reguły składane do gniazd zaś wysiadywane przez rodziców. Cechą charakterystyczną gołębie
gwoli większości ptaków jest długi Chronos opiekuńczy powyżej wyklutymi pisklętami.
Wiele gatunków ptaków ma znaczenie gospodarcze dla człowieka, tak bywa w charakterze zwierzęta użytkowe. Są przede wszystkim źródłem pożywienia, pozyskiwanego przy użyciu hodowlę albo polowania. Aplikowanie gospodarcze znajdują dodatkowo części pozyskiwane z ptaków np. kudły. Niektóre gatunki, szczególnie ptaki śpiewające, są popularnymi zwierzętami domowymi. Abstrahując od tym ekskrementy kilku gatunków są używane jak nawóz w rolnictwie. Coś koło tego 120–130 gatunków ptaków wymarło od czasu XVII w. w rezultacie ludzkiej działalności, setki innych gatunków wymarło przedtem. Chwilowo ocenia się około 1200 gatunków w charakterze zagrożonych wyginięciem za sprawą czynniki antropogeniczne, spośród drugiej strony gość mamuśka się niemniej o ich ochronę. Ptaki są także elementem ludzkiej kultury – od czasu religii za pośrednictwem poezję aż do nauki. Filia biologii prowadzący śledztwo ptaki owo ornitologia. Amatorska monitoring ptaków rozwinęła się w ostatnich dekadach do rozmiarów masowego zamiłowanie w wielu krajach rozwiniętych.

Dodaj komentarz