Biuro rachunkowe

By | 23 listopada 2012

Wiele osób chciałoby prowadzić swoje biuro rachunkowe. Warszawa zdaje się być idealnym miejscem na tego typu przedsięwzięcie. Jednakże mając na uwadze podstawowe wymagania, jakie trzeba spełnić przed uzyskaniem zgody na tego typu działalność staje się to zupełnie nie miłym zadaniem. Wymagania, które pozwalają na założenie i prowadzenie indywidualnego biura rachunkowego są jasno określone a zasadzają się w dużej mierze na pozyskaniu licencji Ministra Finansów zezwalającej na prowadzenie księgowość osób trzecich.
Czy można założyć biuro rachunkowe nie mając licencji Ministra Finansów?
W rozumieniu ustawy o wolności aktywności gospodarczej usługowe prowadzenie rachunków jest działalnością gospodarczą, zasadzającą się na świadczeniu usług w dziedzinie:
a) zajmowania się księgowością, na podstawie dowodów księgowych, opisujących rachunkowo zapisy zdarzeń kapitałowych w stosownym porządku chronologicznym i metodycznym,
b) czasowego ustalania lub raportowania metodą inwentaryzacji rzeczowego stanu przychodów i rozchodów,
c) szacowanie aktywów i pasywów,
d) sporządzania sprawozdań finansowych,
e) zbierania oraz przechowywania dokumentacji księgowych oraz innej dokumentacji przewidzianej przepisami.
Przedsiębiorcy, którzy sprawują działalność w wymienionym zakresie, są również uprawnieni do: posiadania ksiąg podatkowych oraz innych biuro rachunkowe rejestrów do obowiązków podatkowych; wystawiania zeznań a także deklaracji podatkowych; Działalność zasadzającą się na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ksiąg fiskalnych mogą wykonywać: inwestorzy, będący osobami fizycznymi, jeśli są kompetentni do pełnienia działań z zakresu usługowego prowadzenia rachunkowości, inni przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą przeprowadzane przez osoby kompetentne do prowadzenia działań z dziedziny usługowego prowadzenia rachunkowości.
Istotne.
Zdolne do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia księgowości są osoby mające certyfikat rachmistrza oraz osoby wpisane do rejestru mistrzów rewidentów lub będące na liście doradców podatkowych.
Reasumując, aby otworzyć biuro rachunkowe trzeba posiadać licencjęlub zatrudnić pracownika z takową licencją. Przedsiębiorca, który nie ma zezwolenia na usługowe prowadzenie rachunkowości może prowadzić biuro rachunkowe oraz świadczyć swoje usługi na rzecz klientów, tylko wtedy gdy zapewni wykonywanie czynności księgowych przez osobę uprawnioną, legitymującą się certyfikatem księgowym. Osoby, nie spełniające tych założeń wystawiają się na karę grzywny, a nawet karę pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz